• 530-825-777
  • office@extreme-shooting.pl

Zawody

Zapraszamy na zawody z cyklu Cardio Snipe, Creazy Santa Clouse i zawody oklolicznościowe. Wszystkie informacje o zawodach zamieszczamy na Facebook profil: AR Extreme-Schooting